CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2–emissie van uw organisatie. Doel van de CO2 prestatieladder is te komen tot duurzame vermindering van de CO2 uitstoot door uw organisatie.
De reductie van CO2-uitstoot kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijving. Hiernaast kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden. Besparingen van 25% op de CO2 – emissies zijn vaak redelijk eenvoudig te realiseren.
De CO2-prestatieladder is een erkenning voor bedrijven die structureel en duurzaam werken aan het verlagen van de CO2- uitstoot. Het gaat om CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Deelnemers dienen ook hun leveranciers te stimuleren/beoordelen in het kader van CO2-reductie. (Ketenverantwoordelijkheid)

 

Er zijn 5 niveaus op de prestatieladder:

 • Niveau 1: Inzicht in de belangrijkste CO2 – emissies.
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + de wil om te reduceren.
 • Niveau 3: CO2-footprint + kwantitatieve reductiedoelstellingen.
 • Niveau 4: CO2-reductie in samenwerken met keten.
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

 

Wij kunnen uw bedrijf ondersteunen, met het:

 • opstellen van CO2-prestatieladder systeem
 • integratie van het CO2-prestatieladder systeem in bestaande managementsystemen (zoals ISO of OHSAS) systemen
 • praktisch implementeren van de CO2-prestatieladder (zie stappenplan)
 • opstellen van rapportages en analyses
 • voorbereiden van certificatie audits
 • uitvoeren van audits bij uw leveranciers / sub-contractors
 • uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits
 • en oplossingen voor al uw andere vragen in relatie tot de CO2-presatieladder.

 

Stappenplan

 • Stap 1 Inventariseren van energieverbruik en het verbruik van fossiele brandstoffen
 • Stap 2 CO2-footprint bepalen
 • Stap 3 Reductieplan (SMART doelstellingen)
 • Stap 4 Communicatieplan invoeren CO2-reductie
 • Stap 5 Bekendmaking CO2-prestaties en gegevens (transparantie)
 • Stap 6 Realiseren van reductieplan, communicatie en transparantie
 • Stap 7 Reductiemogelijkheden in de keten
 • Stap 8 Bepalen van het certificeringsniveau
 • Stap 9 Toetsing door een onafhankelijke certificeringsinstelling

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een cursus of examen?

Schrijf je nu in

Parécom Advies B.V. © 2024

Ontwerp & realisatie Shadow IS