Opstellen Taak-Risico-Analyses

In het veiligheidsbewust werken neemt de Taak Risico Analyse (TRA) een belangrijke rol in. Middels de TRA worden risico’s voor de uit te voeren werkzaamheden tijdig onderkend en kunnen passende maatregelen nemen. Achtergrond Taak Risico Analyse. Een Taak Risico Analyse (TRA) wordt uitgevoerd voor routinematige (onderhoud, bediening, schoonmaken) en niet routinematige taken (onverwachte storingen, afwijkingen). Een goed uitgevoerde Taak Risico Analyse (TRA) kan ook inefficiënties in productie of kwaliteitsborging aan het licht brengen. Hiertoe wordt voor alle taken een efficiëntie check uitgevoerd. Het hoofddoel van de Taak Risico Analyse (TRA) is het verhogen van de veiligheid, daarnaast zijn kostenbesparingen te realiseren door verlaging van productie- en kwaliteitsverlies. Door het uitvoeren van een goede Taak Risico Analyse (TRA) kunnen de volgende effecten worden bereikt:

  • het werk wordt eenvoudiger en veiliger
  • er is minder verlies van tijd, ruimte, energie en materiaal
  • kwaliteit en productiviteit wordt verhoogd
  • er wordt beter gebruik gemaakt van machines en gereedschappen
  • er wordt optimaal gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden van personeel

Werkwijze van Parécom Advies

Door middel van de Taak Risico Analyse (TRA) worden voor de specifieke werkzaamheden de bijbehorende risico’s geïnventariseerd en kunnen maatregelen worden vastgesteld om de risico’s te elimineren dan wel te beheersen. De medewerkers van Parécom Advies beschikken over ruime expertise om voor uiteenlopende werkzaamheden taak risico analyses op te stellen en deze te vertalen naar de benodigde (beheers)maatregelen.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een cursus of examen?

Schrijf je nu in

Parécom Advies B.V. © 2024

Ontwerp & realisatie Shadow IS